Jaké jsou dnes možnosti zhodnocení úspor a do čeho se dá investovat?

14. 8. 2016 | Tvorba rezerv

tvoříme rezervyV posledních letech se daří většině českých firem. Nezaměstnanost je v těchto měsících na nejnižší úrovni od roku 2008, roste průměrná mzda i mzda minimální. Čechům se zvyšuje životní standard. Mnoho lidí začíná myslet na to, že je důležité odkládat si každý měsíc menší částky peněz a postupně si tak vytvořit nutnou rezervu na nenadálé výdaje.

Většina z těchto lidí však využívá k tvorbě a zhodnocení rezerv nevhodné nástroje.

Z průzkumu finanční gramotnosti ministerstva financí z podzimu 2015 vyplývá, že 88 % obyvatel ČR si v loňském roce spořilo peníze na běžném účtu nebo v hotovosti. Peníze na běžných účtech se lidem již dávno neúročí, a proto jsou všechny tyto peníze znehodnocovány inflací. Ta je sice dnes na velmi nízké úrovni, nicméně z dlouhodobého hlediska peníze podstatně ztrácejí na hodnotě.

Proč tedy lidé nevyužívají jiné nástroje ke zhodnocování rezerv? Pravděpodobně proto, že nemají informace o jiných produktech, které na trhu existují. Pojďme si tedy rozebrat ty nejvyužívanější.

Spořící účty

Před několika lety bylo ukládání peněz na spořící účty docela výhodné. Banky se předháněly v tom, kdo bude mít lepší úročení. Úroková sazba se pohybovala kolem 2,5 % a pro mnoho lidí to byla vysoká forma jistého výnosu. S ukládáním peněz na spořících účtech většinou nebyly spojeny žádné poplatky, takže se Vám na něj pomaličku připisovaly úroky.

Dnes se již úročení na spořících účtech blíží pomalu, ale jistě k nule. Je to způsobeno velice nízkými základními sazbami centrální banky. Proto se spořící účty začínají stále více přibližovat ke klasickým běžným účtům.

Stavební spoření

Jednoznačně největší výhodou stavebního spoření je možnost získání státního příspěvku až 2 000 Kč ročně. Tento typ spoření nabízí garanci vložených vkladů, což je však vykoupeno velice nízkým úrokem 0,5 – 1 % ročně. Smlouva o stavebním spoření navíc musí běžet alespoň 6 let. Pokud byste si chtěli vybrat své peníze dříve, přijdete o všechnu státní podporu.

Doplňkové penzijní spoření (dříve penzijní připojištění)

U smluv uzavřených do konce roku 2012 se jednalo o penzijní připojištění. U tohoto typu smluv byl garantován nezáporný výnos. Od roku 2013 lze uzavřít pouze doplňkové penzijní spoření, u kterého musí klient očekávat možnost záporného výnosu. Nově nelze také vybrat polovinu naspořených prostředků po 15ti letech pravidelného spoření. Abyste mohli čerpat své peníze z doplňkového penzijního spoření, vaše smlouva musí běžet minimálně 5 let a peníze můžete vybrat nejdříve v 60ti letech. Pokud byste potřebovali své peníze dříve, přijdete o všechny státní příspěvky, zpětně budete muset dodanit uplatněné daňové odpočty a také příspěvky od zaměstnavatele získáte až po jejich zdanění. Ukončit smlouvu navíc můžete nejdříve po dvou letech od jejího podpisu.

Jedinou výhodou tohoto spořícího nástroje tak zůstává státní příspěvek a případné příspěvky od zaměstnavatele.

Investiční životní pojištění

Tento produkt slouží primárně k pojištění života a krytí rizik spojených s úrazy a nemocemi a není tak příliš vhodný pro tvorbu rezerv. Kromě rizikové složky však obsahuje také složku rezervotvornou. Investiční životní pojišťovna nakupuje za vložené peníze podílové listy na základě vámi zvolené investiční strategie. Peníze z investičního životního pojištění (IŽP) můžete bez sankcí získat až po 60. roce života. Vyplacena vám bude aktuální hodnota podílových listů, které byly nakoupeny do vašeho portfolia.

Jednoznačnou výhodou IŽP je pokrytí těch nejzávažnějších rizik, která můžou ohrozit finanční zdroje rodiny nebo jednotlivce, pokud živitele zasáhne úraz, nemoc nebo smrt. Nevýhodami jsou pak vysoké vstupní i správní poplatky a možnost ukončení IŽP bez sankcí nejdříve v 60. letech. Pokud se rozhodnete ukončit IŽP dříve, budou vám zdaněny příspěvky od zaměstnavatele, budete muset dodanit peníze, o které jste si v minulosti ponížili daňový základ, a zdaněno vám bude také odbytné.

Podílové fondy

Nevýhodou tvorby rezerv prostřednictvím podílových fondů je, že od státu nezískáte žádné státní příspěvky a výnos není garantován. Výnosy z podílových fondů jsou však, oproti jiným nástrojům určeným k tvorbě rezerv, osvobozeny od srážkové daně. Musíte však podílové listy držet minimálně tři roky. Pokud byste se rozhodli své peníze vybrat dříve, osvobozeny od srážkové daně budete mít výnosy, pokud odprodáte podílové listy do 100 tisíc korun ročně. Další obrovskou výhodou je dostupnost peněžních prostředků, které máte uložené ve fondech. Pokud chcete podílové listy odprodat, peníze obvykle obdržíte během jednoho týdne. Možnost okamžitého výběru peněz kromě podílových fondů nabízí také spořící účty. Oproti spořícím účtům však může výnos u podílových fondů dosahovat velice zajímavých hodnot.

Podílové fondy jsou oblíbené i mezi začínajícími investory zejména pro jejich přístupnost a jednoduchost. Portfolio si můžete zvolit dle toho, jak zkušený investor jste, jaký očekáváte zisk vzhledem k podstupovanému riziku a dle toho, za jak dlouho budete své peníze potřebovat zpět.

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Autor:

Další články

14. 8. 2016 | Tvorba rezerv

Jaké jsou dnes možnosti zhodnocení úspor a do čeho se dá investovat?

Z průzkumu finanční gramotnosti ministerstva financí z vyplývá, že 88 % obyvatel ČR si v loňském roce spořilo peníze na běžném účtu nebo v hotovosti. Peníze na běžných účtech se lidem již dávno neúročí, a proto jsou všechny tyto peníze znehodnocovány inflací. Ta je sice dnes na velmi nízké úrovni, nicméně z dlouhodobého hlediska peníze podstatně ztrácejí na hodnotě.

Pokračovat ve čtení »
10. 8. 2016 | Tvorba rezerv

Češi nemyslí na svou budoucnost, netvoří si finanční rezervy

Český statistický úřad v loňském roce uskutečnil výzkum, který se zabýval příjmy a životními podmínkami českých domácností za rok 2015. Výsledky výzkumu hovoří jasně: většina českých domácností nemá dostatečné rezervy, které by pokryly výpadky jejich příjmů. Téměř 38 % domácností nemělo v loňském roce rezervu na neočekávané výdaje.

Pokračovat ve čtení »
« Zpět na seznam článků

Provádím právní analýzy investičních nástrojů a sleduji správné poskytování investičních služeb, aby byly v souladu se zákonem.

Mgr. Vladimíra Fojtů