Kolik si musím pravidelně odkládat peněz

0

Tato kalkulačka vypočítá, kolik si musí zadavatel ukládat pravidelně každý měsíc peněz (po stanovenou dobu, při stanoveném výnosu a inflaci), tak, aby na konci stanoveného investičního horizontu mohl získat požadovanou rezervu. Tuto kalkulačku je možné využít především tehdy, když má zadavatel nějaký cíl (například nákup auta v budoucnu) a neví, kolik peněz si musí odkládat, aby tohoto cíle dosáhl. Kalkulačka využívá složeného úročení, úroky jsou připisovány měsíčně.

Upozornění: Investování se pojí vždy s určitou mírou kolísání hodnoty investice, návratnost investovaných prostředků tak není nikdy zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnotu investice ovlivňují poplatky spojené s investováním.