Kalkulačka zhodnocení jednorázové investice

0

Tato kalkulačka slouží pro výpočet zhodnocení jednorázové investice na určitou dobu. U této kalkulačky si musí zadavatel určit, jaká bude výše jednorázové investice, na jak dlouho chce mít tuto částku investovánu, jaké bude předpokládané roční zhodnocení a může si zadat také hodnotu inflace. Kalkulačka mu vypočítá, jaká bude hodnota jeho investice na konci investičního horizontu. Kalkulačka využívá složeného úročení, úroky jsou připisovány měsíčně.

Upozornění: Investování se pojí vždy s určitou mírou kolísání hodnoty investice, návratnost investovaných prostředků tak není nikdy zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnotu investice ovlivňují poplatky spojené s investováním.