Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Zajištěné fondy

Zajištěné fondy jsou u českých investorů velice oblíbené. Je to dáno především větší konzervativností Čechů, kteří často nejsou ochotni podstoupit riziko, které sebou nesou investice do akcií a dluhopisů. Zajištěné fondy fungují trochu jinak než ostatní fondy. Především mají svou splatnost, tudíž je lze prodat pouze v předem stanoveném období. Garance vložené částky se totiž vztahuje pouze na dobu splatnosti. Setkat se můžeme s fondy, které garantují výplatu 100 % investované částky, někdy to může být 95 % nebo jen 90 %. Nejčastěji mají tyto fondy splatnost 5 let. Pokud chce investor získat své peníze dříve, může dát pokyn k prodeji kdykoliv, musí ale počítat s tím, že za své podílové listy dostane aktuální cenu, která může být nižší, než je zajištěná hodnota

Zero bond

Zero bond neboli diskontovaný dluhopis je dluhopis s nulovým kupónem. U tohoto druhu dluhopisu nejsou vypláceny kupónové platby, ale úroky jsou splaceny spolu se jmenovitou hodnotou až v době splatnosti dluhopisu

Zpráva portfolio manažera

Jedná se o dokument, který pravidelně vyhotovuje portfolio management pro každý fond. V této zprávě se dočtete základní informace o fondu, jaká je investiční politika portfolio manažerů, jaké poplatky jsou spojeny se správou fondu, do jakých sektorů a zemí tento fond investuje a jaká je historická výkonnost tohoto fondu.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová