Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Vázaný zástupce

Fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným (obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem) jeho jménem zařídit a uzavírat obchody týkající se hlavní investiční služby, pokud zastoupený k jejich poskytování oprávněn.

Volatilita

Jedná se o míru kolísání ceny podkladového aktiva během určitého časového období. Čím je vyšší volatilita, tím je i vyšší investiční riziko.

Vstupní poplatek

Vstupní poplatek je hrazen u podílových fondů při nákupu podílových listů. Výše vstupního poplatku závisí na druhu podílového fondu, vložené částce a investičním horizontu.

Výkonnostní poplatek

Výkonnostní poplatek je odměna investičnímu manažerovi za dosažení stanovených cílů. Může se jednat o procento z kladné výkonnosti, případně o procento z výkonnosti nad benchmarku (srovnávací index).

Výroční zpráva

Výroční zpráva je dokument, který povinně zpracovávají společnosti, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Tento dokument informuje veřejnost, především pak investory, o tom, jak se společnost vyvíjela v daném roce. Ve výroční zprávě se dočtete především o finanční situaci společnosti, hospodářských výsledcích za minulé období, změnách, které v minulém období proběhly a budoucích aktivitách.

Výstupní poplatek

Výstupní poplatek je hrazen při zpětném prodeji podílových listů, pokud jej má investiční společnost stanovený. Většinou si investiční společnosti účtují pouze vstupní poplatek, výstupní se používá v případech, kdy si investiční společnost neúčtuje poplatek vstupní.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová