Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
R-Squared

Ukazatel nám říká, jak výnosy fondu kopírují chování benchmarku. Pokud je ukazatel rovno 1, znamená to, že výkony fondu a benchmarku jsou stejné. Čím nižší je ukazatel, tím více jsou výkony fondu a benchmarku rozdílné.

Rating

Jedná se o ohodnocení schopnosti určité společnosti dostát svých závazků. Rating udělují ratingové agentury na základě ohodnocení finančního zdraví a také makroekonomického prostředí.

Ratingová agentura

Ratingové agentury jsou specializované nezávislé podniky, které se zabývají analýzou finančního zdraví významných společností. Na základě této analýzy vyhodnocují bonitu této společnosti a udělují rating.

Ratingový stupeň

viz. rating

Rizikový profil

Udává, jak investor vnímá investiční riziko, tedy riziko poklesu hodnoty jeho investice. Zda spíše preferuje stabilitu své investice a má averzi k investičnímu riziku nebo zda je ochoten nést vysoké riziko znehodnocení jeho investice výměnou za co nejvyšší potenciální míru zhodnocení jeho investice.

ROA (Return on Assets)

Jedná se o ukazatel rentability (výnosnosti) aktiv. Tento ukazatel říká, do jaké míry se společnosti daří z dostupných aktiv generovat zisk.

ROE (Return on Equity)

Jedná se o ukazatel rentability (výnosnosti) vlastního kapitálu. Ukazatel udává, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová