Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
P/E (Price to Earnings)

Tento ukazatel nás sděluje, kolik je investor ochoten zaplatit za zisk společnosti a také, zda jsou akcie určité společnosti drahé nebo levné. Nevýhodou P/E je, že společnosti často upravují své zisky na vyšší úroveň.

Pevná úroková sazba (fixní)

Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu nebo po celou dobu vkladu. Jejím opakem je pohyblivá sazba.

Poplatek hrazený z majetku fondu v průběhu roku

Tento poplatek zahrnuje veškeré náklady, které jsou spojeny se správou podílového fondu. Je v něm obsaženo vše, co se investorovi strhává z jeho peněz kromě vstupního, výstupního a výkonnostního poplatku. Tento poplatek obsahuje kromě manažerského poplatku také soudní a správní poplatky, daně, poplatky bankám za vedení účtů, náklady na pojištění cenných papírů a podobně. Pokud chce investor porovnávat každoročně strhávané poplatky u jednotlivých fondů nebo investičních společností, měl by tak činit na základě tohoto poplatku, který zahrnuje vše.

Poplatek za správu

viz. manažerský poplatek

Portfolio

Jedná se o souhrn akcií případně jiných cenných papírů v majetku investora.

Portfolio management

Zabývá se aktivní správou investičního portfolia. Náplní práce portfolio manažerů je tvorba investiční strategie (jaké cenné papíry bude fond nakupovat a jaké jsou jeho cíle), fundamentální a technická analýza, nákup a prodej cenných papírů, získávání investorů a tvorba reportů a statistik.

Portfolio manažer

viz. portfolio management

Prioritní akcie

Akcie, s níž je spojeno přednostní právo na výplatu dividendy. Pokud je dividenda vyplácena, není s ní spojeno hlasovací právo.

Prospekt fondu

Prospekt fondu je dokument, ve kterém naleznete popsaná obecná ustanovení vztahující se ke všem fondům, které má daná investiční společnost v nabídce. Mimo to jsou vněm uvedeny také základní informace o jednotlivých fondech.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová