Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Kapitálový trh

Místo, kde dochází ke směně střednědobého a dlouhodobého kapitálu prostřednictvím cenných papírů mezi emitenty a investory.

Klíčové informace pro investory

Jedná se o dokument, který jsou investiční společnosti ze zákona povinny zveřejňovat ke každému podílovému fondu a to v místním jazyce (u nás v češtině). V tomto dokumentu jsou uvedeny investiční cíle a způsob investování podílového fondu, poplatky a také rizika, která jsou spojena s investicí do tohoto fondu.

Kolektivní investování

Kolektivní investování je forma podnikání investiční společnosti, která shromažďuje peněžní prostředky od investorů prostřednictvím podílových listů, které vydává podílový fond. Kolektivní investování funguje na principu rozložení rizika a obhospodařování majetku investorů.

Komoditní fondy

Fyzicky je možné investovat do komodit napřímo pouze u zlata a vzácných kovů. Těžko by investor doma skladoval barely s ropou nebo pytle s kukuřicí. Proto je jednodušší investování formou nákupu podílových listů. Komoditní fondy jsou rizikové podobně jako akcie a v minulosti podléhaly velkým výkyvům. Proto jsou vhodné spíše pro agresivnější investory, kteří se zajímají o oblast komodit.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová