Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
HDP (hrubý domácí produkt)

Udává celkovou peněžní hodnotu všech statků a služeb, které byly vytvořeny v určitém období na daném území. Využívá se pro stanovení míry ekonomické aktivity jednotlivých států. Sleduje se obvykle za jednotlivé roky a pro porovnání s ostatními státy se využívá ukazatele HDP na jednoho obyvatele.

Hedge fond (Hedgeový fond)

Jedná se o speciální druh investičního fondu, který může provádět velice složité a rizikové finanční operace. Díky tomu může dosahovat vysokých výnosů, ale také vysokých ztrát. Tento typ fondu se snaží dosahovat výnosů bez závislosti na vývoji kapitálových trhů a ekonomickém vývoji. Poplatky za správu u tohoto typu fondu bývají obvykle vyšší než u fondů klasických.

Hedging

Z anglického „to hedge“ = omezit, zajistit. Nástroj zajišťující ochranu investice vůči pohybům na trhu. Provádí se prostřednictvím derivátů cenných papírů (opce, futures, forwardy).

Historická výkonnost

Historická výkonnost udává skutečnou výkonnost nástrojů kapitálového trhu v minulém období.

Hypoteční úvěr

Úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Obykle se k zástavě využívá financovaná nemovitost, není to však podmínkou. Tento úvěr je poskytovaný fyzickým i právnickým osobám.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová