Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Factoring

Factoringové společnosti provádí odkup krátkodobých pohledávek před jejich splatností a tím poskytují společnostem určitý druh předfinancování.

Finanční páka

Uvádí v jaké míře je využíván pákový efekt pro zhodnocování investic. Principem pákového efektu je využívání malého množství vlastního kapitálu, který je doplněn o velké množství cizího kapitálu. Tím může být dosaženo zajímavého zisku (ale také ztráty) při použití malého množství vlastních finančních prostředků.

Finanční rezervy

Jedná se o odložení části současné spotřeby peněžních prostředků do budoucna.  Tyto peněžní prostředky následně slouží pro úhradu nenadálých výdajů. Finanční rezerva se tvoří pro krytí rizik, která můžou vzniknout na základě nepředvídatelných událostí.

Fondy fondů

Standardní podílové fondy nakupují do svého portfolia akcie, dluhopisy a ostatní cenné papíry napřímo. Fondy fondů ale přišly s myšlenkou do svého portfolia nakupovat podíly v jednotlivých fondech. Tím dokáží ještě více rozložit případné investiční riziko. Nevýhodou jsou však vyšší poplatky, které investor nese při investici do fondu fondů. Poplatky za správu a obchodování si totiž účtují jak první tak i druhé fondy. Dochází tak ke zdvojení všech poplatků. Proto je nutné dobře sledovat nákladovost a porovnávat ji s ostatními druhy fondů. Dobře vedené fondy fondů si však dokáží vyjednat lepší podmínky nákupu a snížit tak výrazně celkové náklady.

Fondy nemovitostí

Jsou výborným nástrojem k investování pro ty, kteří by rádi vlastnili nějakou nemovitost, případně vydělávali na nájmech, ale nemají dostatek financí k pořízení celé nemovitosti. Tyto fondy mají povinnost nakupovat do svého portfolia pouze takové nemovitosti, které budou při řádném hospodaření přinášet dlouhodobý výnos. Fondy do svého portfolia nakupují převážně administrativní budovy nebo obchodní centra. Aby byly fondy nemovitostí likvidní a dokázaly uspokojit všechny žádosti o odkup podílových listů, musí držet minimálně 20 % majetku v dluhopisech se splatností do tří let a v nástrojích peněžního trhu.
Fondy nemovitostí jsou obecně považovány spíše za konzervativní, s výnosem o něco málo vyšším než je běžné u dluhopisových fondů. Doporučený investiční horizont je minimálně pět let.

Fondy peněžního trhu

Fondy peněžního trhu jsou pro všechny konzervativní investory, kteří nechtějí podstupovat riziko ztráty peněz ve prospěch vyšších výnosů z investice. Tyto fondy nakupují státní pokladniční poukázky, krátkodobé státní dluhopisy, případně termínované vklady. Riziko investování do těchto fondů je mizivé, stejně tak i případný výnos. Jsou vhodné pro krátkodobé investování a využívají se především jako alternativa ke spořícím účtům a termínovaným vkladům.

Fondy životního cyklu

Oblíbeným typem smíšeného fondu jsou fondy životního cyklu. Využívají je především investoři, kteří mají před sebou dlouhý investiční horizont. V počátečních fázích fond investuje více do akcií, které jsou v průběhu vyměňovány za dluhopisy a jiné méně rizikové nástroje. Tím je pokryto riziko, aby v závěru investování nedošlo k výraznějšímu výkyvu hodnoty fondu a investor nepřišel o své peníze. V případě investice do smíšených fondů je důležitá odborná správa tohoto instrumentu.

Fundamentální analýza

Pomocí fundamentální analýzy lze předpovídat budoucí vývoj hodnoty konkrétní akcie. Využívá se pro nalezení a analyzování podstatných faktorů, které ovlivňují kurz akcie určité společnosti a pro odhad vnitřní hodnoty akcie. Fundamentální analýza zahrnuje makroekonomickou analýzu, hodnocení konkrétní společnosti a také analýzu odvětví, ve kterém společnost působí.

Fúze

Sloučení, spojení, nebo splynutí několika společností.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová