Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Deflace

Jedná se o meziroční pokles cenové hladiny. Je to opak inflace.

Depozitní směnka

Je to druh cenného papíru, který klient obdrží od banky po jednorázovém uložení peněžních prostředků na dobu v rozmezí 1 týdne až 1 roku.

Deriváty

Finanční deriváty jsou nástroje, jejichž hodnota je odvozena z hodnoty podkladového aktiva. Podkladovým aktivem můžou být například komodity, měny, cenné papíry nebo úrokové míry. Při obchodování s deriváty se jedná o závazek mezi kupujícím a prodávajícím dodat stanovené podkladové aktivum v předem stanovené lhůtě za předem pevně stanovenou cenu. K základním typům finančních derivátů patří: futures, opce, warranty, forwardy a swapy.

Devalvace měny

Úřední snížení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám.

Diverzifikace rizika

Znamená snížení (rozložení) investičního rizika a to pomocí rozložení investic do různých investičních nástrojů, případně do různých oblastí, oborů nebo regionů.

Dividenda

Dividenda je výnos, který je vyplácen akciovou společností majiteli akcií. Výše dividendy se obvykle odvíjí od zisku akciové společnosti.

Dluhopis

Je to dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (výstavce dluhopisu) vyplácet majiteli dluhopisu dohodnutý úrok ve stanovených termínech a ve splatnosti zaplatit majiteli dlužnou částku.

Dluhopisový fond

Tento druh fondů investuje do dluhopisů. To jsou cenné papíry s předem známou splatností. Jejich držitelé získávají každoročně vyplácený úrok od emitenta a v době jeho splatnosti získají zpátky jeho hodnotu. Investice do dluhopisů jsou o něco rizikovější než do fondů peněžního trhu a krátkodobých investic. Lze však také očekávat vyšší výnos. Doporučená doba pro investování je minimálně tři až pět let. Riziko investice do dluhopisů je odvozeno od délky do splatnosti a bonity emitenta.
Nejméně rizikové jsou státní dluhopisy, které jsou následovány dluhopisy investičního stupně. To jsou dluhopisy kvalitních společností s vysokým ratingem. Mezi nejrizikovější dluhopisy naopak patří dluhopisy s vysokým výnosem, tzv. High Yield a dluhopisy rozvojových zemí, tzv. Emerging Market.

Doplňkové penzijní spoření

Navazuje na penzijní připojištění a pomocí něho si mohou lidé spořit na důchod i se státním příspěvkem. Je výhodný díky státním příspěvkům, úsporám na daních a možností příspěvku zaměstnavatele.

Durace

Durace se vyjadřuje v jednotce času a udává průměrnou dobu návratnosti investice. Čím je durace vyšší, tím je vyšší i kolísavost hodnoty daného cenného papíru a tím i rizikovost dané investice.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová