Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Cash Flow

Neboli finanční tok je finanční ukazatel, který představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období.

Cenné papíry kolektivního investování

Jedná se o akcie investičních fondů a podílové listy podílových fondů.

Cenný papír

Je dokument, se kterým je svázaná určitá hodnota, majetek nebo majetkový prospěch. Jeho majitel může díky němu uplatňovat určitý nárok. Základní druhy cenných papírů: akcie, dluhopisy, podílové listy, kupóny, směnky, šeky.

Centrální depozitář cenných papírů

Centrální depozitář cenných papírů vede evidenci cenných papírů vydaných v ČR, provozuje vypořádání a zúčtování obchodů s cennými papíry a přiděluje identifikátory ISIN a LEI.

Česká národní banka

Nezávislý orgán dohledu nad finančním trhem v ČR. Dohled se projevuje nejen v oblasti posuzování registrací k činnosti (registrace investičních zprostředkovatelů, obchodníků s cennými papíry, ale i vázaných zástupců), ale i v dohledu nad další činností subjektu.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová