Investopedie

Peníze jsou jako ježek. Dají se snadno chytit, ale udržet je lze jen velmi těžko.
Archilochos
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Filtrovat: Slovník Kdo je kdo
Benchmark

Ukazatel, který slouží jako hlavní měřítko pro porovnání výkonnosti. Zpravidla se jedná o nějaký burzovní index.

Beta

Vyjadřuje citlivost fondu na pohyb trhu. Tento ukazatel udává, o kolik procent se změní cena aktiva při změně ceny příslušného indexu nebo benchmarku o 1 %. Čím je tento ukazatel vyšší, tím je vyšší riziko.

Běžná likvidita

Udává schopnost společnosti splácet své závazky. Ukazatel vyjadřuje, kolikrát je firma schopna uspokojit své závazky, pokud všechny své oběžné aktiva přemění na peníze.

Běžný bankovní účet

Účet vysoce likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání. Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majiteli účtu a dnem připsání je také úročí. Platbami na pokyn vlastníka účet zatěžuje, v den provedení platby se odcházející částka již neúročí.

Blue Chips

Jedná se o akcie největších a nejziskovějších společností, které jsou obchodovány na burze.

Bonita

Bonitou se rozumí schopnost dostát svým závazkům. Bonita je hodnocena mezinárodními ratingovými agenturami pomocí ratingového stupně.

Broker

Burzovní makléř, který obchoduje na burze cenných papírů jménem svého klienta.

Burza

Na burze cenných papírů se obchoduje s cennými papíry. Setkává se zde nabídka s poptávkou po cenných papírech. V České republice existují dvě burzy cenných papírů a to Burza cenných papírů Praha a druhou je RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. Ze zahraničních burz je nejznámější americká burza New York Stock Exchange (NYSE), která má sídlo na Wall Street.

Burzovní index

Jedná se o nejsledovanější ukazatel vývoje daného trhu. Slouží ke sledování vývoje trhu v čase. Nejznámějšími burzovními indexy jsou: Dow Jones Index (Newyorská akciová burza), Index Standard and Poor’s 500 (měří vývoj 500ti amerických akcií), NASDAQ (zaměření na technologické akcie), DAX (skládá se z akcií německých společností), WIG 20 (měří akcie obchodované na Varšavské burze), Nikkei 255 (akcie japonských společností obchodovaných na japonské burze). V České republice máme dva indexy – PX index a RM index.

Býčí trh

Jedná se o rostoucí trh, na kterém cena cenných papírů stoupá. Pokud trh roste dlouhodobě, jedná se o býčí trend.

Provádím analýzy investičních nástrojů a sleduji situaci na finančních trzích.

Ing. Jitka Šimarová