Investice podle Nobelovy nadace

27. 10. 2017 | Investice

Nobelova nadace již přes šedesát let dokazuje, že její investiční strategie funguje a skutečně se nemá za co stydět… Po jejím vzoru investují po celém světě tisíce dalších investorů a zvýšené pozornosti neuchází ani při každoročním udílení Nobelových cen. Pojďme se tedy blíže podívat na to, jak svých cílů dosahuje a inspirujme se v její strategii, která je desítkami let prověřená a opravdu funguje.

 

Jak Nobelova nadace vznikla?

Nobelova nadace vznikla v r. 1901 z poslední vůle Alfreda Nobela (nar. 1833, zemřel 1896). Jeho hlavní myšlenkou bylo oceňovat přínosy a vynikající činy v oblastech fyziky, chemie, lékařství, literatury a míru (a od r. 1968 také ekonomie).

A již Alfred Nobel věděl, že pokud má zaručit nezávislost soutěže a výběru kandidátů pro tuto cenu, musí zajistit i její nezávislé financování. Vše samozřejmě na dlouhodobém horizontu. Tento nesmělý cíl se nakonec podařilo splnit a dnes můžeme být svědkem toho, že nositelé Nobelových cen se díky Alfredu Nobelovi těší nezměrné prestiži.

 

Investiční strategie nadace

Správné nastavení investiční strategie je základem každého rozumného investování. Již v předchozím článku jsme přiblížili důležitost tvorby investičního plánu a jeho dodržování.

Hospodaření Nobelovy nadace můžeme zařadit mezi tzv. RŮSTOVÉ investiční strategie, které se dlouhodobě drží.

Na konci roku 2016 měla Nobelova nadace hodnotu 4,241 mld. švédských korun (cca 12 mld. Kč). Z majetku nadace se v r. 2016 čerpalo na udělování Nobelových cen celkem 275 mil. Kč (tj. 2,24 % z aktuální hodnoty majetku), celkové výdaje nadace pak byly v roce 2016 ve výši 2,5 % z majetku. Výdaje nadace pak musí být kryty z výnosů hospodaření, což naštěstí pro nadaci v současné době není větší problém.

Drobný investor si může myslet, že přece nemůže vycházet ze strategie, kterou se řídí správa několika miliardového portfolia. Opak je však pravdou. Tuto investiční strategii lze použít jak pro takto ohromné portfolio, tak pro drobné investory, kteří se chtějí zajistit například na stáří nebo se stát rentiérem.

Strategie nadace se přizpůsobuje aktuálním změnám na trhu a poměr jednotlivých tříd aktiv tak není každý rok přesně stejný. Podíváme-li na složení samotné nadace v r. 2016, zjistíme, že stejnou nebo obdobnou strategii je možné použít i u malých portfolií:

 

Vývoj hodnoty majetku nadace

Od roku 2011 do roku 2016 vzrostla hodnota nadace z necelých 3 mld. na více než 4,2 mld. švédských korun (SEK):

 

Objem majetku ke konci roku (v SEK)

PODÍL AKTIV NA MAJETKU NADACE

Dosažený výnos*

Akcie

Dluhopisy

Alternativní investice

2011

2 973 000 000

47 %

20 %

33 %

-2,6 %

2012

3 075 000 000

51 %

16 %

33 %

8,2 %

2013

3 437 000 000

56 %

15 %

29 %

16,4%

2014

3 869 000 000

55 %

12 %

33 %

16,5%

2015

4 065 000 000

44 %

15 %

41 %

7,3%

2016

4 241 000 000

50 %

17 %

33 %

6,9%

* Výnos oproti předchozímu roku, před vyplacením Nobelových cen. Zdroj: 2011-2016 Annual reports na https://www.nobelprize.org.

 

Začátky Nobelovy nadace

Hospodaření nadace v první polovině 20. století se od toho současného diametrálně liší. Alfred Nobel zamýšlel původní strategii jako velmi konzervativní investující zejména do dluhopisů (tzv. safe securities). Akcie byly v té době považovány za nepřiměřeně rizikové, ryze spekulativní způsob investování a pro účely nadace zcela nevyhovující. Alfred Nobel nemohl předpokládat bouřlivý vývoj kapitálového trhu a její akciové složky, ani pokles významu dluhopisů. Tato skutečnost zatížila nadaci neflexibilitou a neschopností reagovat na změny trhu.

To se pro nadaci stalo téměř likvidační. Negativní vliv na hodnotu majetku fondu mělo i vysoké daňové zatížení – po dlouhou dobu byla Nobelova nadace největším plátcem daně ve Stockholmu (nadace byla ve Švédsku od daní osvobozena až v r. 1946).

 

Nobelova nadace v novém kabátku

Konzervativní strategii nadace sledovala až do roku 1953, kdy získala úplnou nezávislost při nakládání se svěřeným majetkem. Nově tak nadace mohla investovat i do akcií. A v roce 1953 se tak z konzervativního a rigidně řízeného portfolia stalo portfolio aktivně řízené. Objem majetku nadace v tomto roce činil cca 600 mil. Kč.

A právě tato nová strategie se stala vzorem pro mnohé další fondy, instituce i jednotlivce. V průběhu 70. a 80. let dosahovala nadace zajímavých výsledků (výsledky byly bohužel ovlivněny vysokou mírou inflace). A teprve až v roce 1991 se nadaci podařilo po překotném vývoji dosáhnout hodnoty, kterou měla při založení v roce 1901.

Další změny však na sebe nenechaly dlouho čekat. Po zkušenostech z propadu kapitálového trhu v letech 2000-2003 (způsobeném IT bublinou) a nedlouho poté v roce 2008 (způsobeném finanční krizí) byla investiční strategie změněna a šanci dostaly alternativní investice v rozsahu cca jedné třetiny majetku (nemovitostní a hedgeové fondy). V roce 2016 pak nadace přijala principy OSN pro společensky odpovědné investování (což se projevuje v investicích například do tzv. green bonds).

Od změny strategie v roce 1953 narostl objem majetku nadace o cca 606% (v přepočtu výnos 9,47 % ročně).

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Autor:

Další články

« Zpět na seznam článků

Specializuji se na komunikaci s veřejností a sleduji zajímavosti z oboru investování a tvorby rezerv.

Ing. Jana Nevrlová