Co jsou to podílové fondy a jak do nich investovat? Vybrat si můžete hned z několika druhů

12. 9. 2016 | Podílové fondy

investováníDenně se setkáváme s informací, že spořící účty už nejsou, co bývaly. Jejich úroky jsou téměř nulové. Pokud chceme zhodnotit své peníze, je třeba poohlédnout se po jiné možnosti. Pokud jste začátečník a nemáte s investováním žádné zkušenosti, nebo se nechcete své investici aktivně věnovat, doporučujeme investovat do podílových fondů.  

V minulém článku Výhody a nevýhody investování do podílových fondů jsme podrobně rozebrali důvody, proč by lidé měli, případně neměli investovat do podílových fondů. V tomto článku vám vysvětlíme, co to podílové fondy jsou a s jakými základními druhy fondů se můžete setkat.

Podílové fondy shromažďují peněžní prostředky od lidí, kteří se v tu chvíli stávají investory a za svůj vklad získávají podílové listy. Fondy tyto peněžní prostředky využijí k nákupu desítek až stovek různých druhů cenných papírů, jako jsou například akcie nebo dluhopisy.

Podílové fondy spravují investiční společnosti. V čele podílového fondu stojí portfolio manažer, který spolu se svým týmem řídí fungování tohoto fondu. Portfolio manažer sleduje aktuální dění na finančních a kapitálových trzích, provádí analýzy investičních nástrojů a spravuje portfolia jednotlivých fondů.

Podílové fondy diverzifikují případné riziko

Největší výhodou podílových fondů z pohledu investorů je velká diverzifikace rizika. Tím, že podílové fondy nakupují do svého portfolia velké množství různých druhů cenných papírů, významně snižují investiční riziko. Pokud totiž investujete peníze pouze do akcií jediné společnosti, jste zcela závislí na tom, jak se bude dařit této konkrétní společnosti. Pokud však své peníze investujete do sta různých společností, významně tím snížíte riziko toho, že o své peníze přijdete. Případně snížíte riziko poklesu vašeho portfolia. Není totiž příliš pravděpodobné, že by se každé z těchto společností nedařilo, případně by všechny zkrachovaly. V rámci snížení rizika je proto vhodnější investovat do podílových fondů než přímo do akcií či dluhopisů.

Pokud vás podílové fondy osloví a vy se rozhodnete do nich vložit své peníze, měli byste vědět, zda chcete investovat jednorázově větší sumu peněz nebo pravidelně menší částky. Měli byste si také stanovit investiční horizont, tedy si promyslet, za jak dlouho budete své peníze potřebovat. Důležité je také uvědomit si, jaký výnos od investice očekáváte a jak velký pokles jste ochotni podstoupit.

Druhy podílových fondů

Podílové fondy se liší dle toho, jaké cenné papíry nakupují do svého portfolia. Mezi základní čtyři druhy podílových fondů patří: fondy peněžního trhu a krátkodobých investic, dluhopisové fondy, akciové fondy a fondy smíšené.

Fondy peněžního trhu a krátkodobých investic

Tyto fondy jsou vhodné pro krátkodobé investice, případně pro velice konzervativní investory, kteří mají averzi k investičnímu riziku a nechtějí podstupovat riziko ztráty peněz ve prospěch vyšších výnosů z investice. Volatilita těchto fondů je nízká, proto se investoři nemusí obávat vysoké ztráty, na druhou stranu však nemohou očekávat ani vysoký výnos. Tyto fondy nakupují především státní pokladniční poukázky a jsou využívány jako alternativa ke spořícím účtům a termínovaným vkladům.

Dluhopisové fondy

Tento druh fondů investuje do dluhopisů. Investice do dluhopisů jsou o něco více rizikové než do fondů peněžního trhu a krátkodobých investic. Lze však také očekávat vyšší výnos. Doporučený investiční horizont je minimálně 3-5 let. Za nejméně rizikové jsou obecně považovány státní dluhopisy, které jsou následovány korporátními dluhopisy investičního stupně. To jsou dluhopisy kvalitních společností s vysokým ratingem. Mezi nejrizikovější dluhopisy jsou naopak řazeny dluhopisy s vysokým výnosem a dluhopisy rozvojových zemí.

Akciové fondy

Akciové fondy investují převážně do akcií, které doplňují o dluhopisy a ostatní nástroje finančního trhu. Díky vysoké volatilitě jsou investice do akciových fondů velice rizikové a jsou vhodné spíše pro dlouhodobé investování v horizontu minimálně 5 let. Na druhou stranu nabízejí možnost podstatně vyššího zhodnocení investice. Jsou tak vhodná pro dynamičtější investory, kteří jsou ochotni nést riziko významného poklesu hodnoty investice výměnou za co nejvyšší potenciální míru zhodnocení.

Smíšené fondy

Tyto fondy investují napříč všemi druhy aktiv. Snaží se tím ještě více diverzifikovat své portfolio cenných papírů. Míru kolísavosti a rizikovosti smíšených fondů ovlivňuje především výše podílu akcií a dluhopisů, které mají v portfoliu. Doporučený investiční horizont je 3-5 let. Tento druh fondů je vhodný zejména pro nezkušené investory a investory, kteří se nechtějí aktivně zabývat svým portfoliem.

Ke smíšeným fondům řadíme například fondy životního cyklu. Využívají je investoři, kteří mají před sebou dlouhý investiční horizont. V prvních letech fond investuje převážně do akcií, čím více se však blíží konec investice, tím více fond investuje do konzervativnějších nástrojů. Tím se fond snaží co nejvíce eliminovat riziko, že by v závěru investování došlo k výraznějšímu výkyvu hodnoty investice.

Sdílej
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Autor:

Další články

8. 6. 2017 | Podílové fondy

Sociálně odpovědné investování

Záleží nám na životním prostředí a lidských právech. Proto jsme rádi, že stále rychleji přibývají v nabídkách investičních společností podílové fondy, které investují do společností kombinující respekt k sociálním zásadám (lidská práva, zákaz diskriminace a dětské práce) a zásadám ochrany životního prostředí.

Pokračovat ve čtení »
« Zpět na seznam článků

Provádím právní analýzy investičních nástrojů a sleduji správné poskytování investičních služeb, aby byly v souladu se zákonem.

Mgr. Vladimíra Fojtů